Vijesti

2009-11-9-naslovnamedaljaZagreb - U srijedu 4 . studenoga 2009., u prigodi obilježavanja dies academicus Sveučilišta u Zagrebu, dvojica dominikanaca, prof. dr. sc. Marijan Biškup, dugogodišnji profesor moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i prof. dr. sc. Hrvoje Lasić, profesor filozofija religije, fenomenologija religije, povijest novovjekovne filozofije i povijest suvremene filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, u auli Sveučilišta, primili su spomen medalje u znak zahvalnosti i priznanja za doprinos razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu.

Stranica 465 od 483