Vijesti

Uz 70. rođendan akademika Franje Šanjeka

sanjek1     Akademik Franjo Šanjek, rođen je 1. travnja 1939. u Poljani (Varaždin). Baccalaureus filozofskih (Dubrovnik, 1962.), magistar teoloških (Zagreb, 1966.) i pomoćnih povijesnih znanosti (Vatikan, 1968.) i doktor povijesnih znanosti (Paris-Sorbonne, 1971.) od 1997. godine redovni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

Od 1971. profesor je crkvene povijesti, metodologije i pomoćnih povijesnih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od akad. god.1994/95. do 1997/98. dekan. Predavač je na Hrvatskim studijima, Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a predavao je i na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu.

 

Od 1992. do 1999. godine bio je predsjednik je Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti, a od 1995. do 2005. godine Nacionalnog odbora za komparativnu crkvenu povijest. Kao predsjednik HNOPZ–a 1999. organizirao je Prvi kongres hrvatskih povjesničara u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja (1977.)  i glavni urednik (od 1978.) časopisa Croatica christiana periodica te je član uredničkog odbora više časopisa u zemlji i inozemstvu.

Kao gost predavač djelovao je na sveučilištima u Fribourgu (Švicarska, 1986. i 2008.), Ottawi (Kanada, 1987.) i Parizu (Sorbonne, 2007.). Sudionik je brojnih znanstvenih skupova u domovini i inozemstvu, suradnik enciklopedijskih i leksičkih edicija u Hrvatskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i Poljskoj. Voditelj je više znanstveno-istraživačkih projekata, a trenutno vodi jedan znanstveno-istraživački projekt i jedan program.

Godine 1996. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, a 2004. primio je godišnju državnu nagradu za značajno znanstveno dostignuće na području humanističkih znanosti.