Vijesti

Umro je p. Tonči

tonci_deskovicU petak, 20. ožujka 2009., okrijepljen sakramentima vjere, umro je u 92. godini života, 72. godini redovništva i 67. godini svećeništva pater Tonči Dešković. Rođen je u Pučišćima, 20. listopada 1917. godine od oca Ljube i majke Ružice r. Moro u staroj hrvatskoj obitelji grofova Deškovića. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, Splitu i Bolu, a maturirao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku. Filozofiju i teologiju završava na Dominikanskom učilištu u Dubrovniku. Za svećenika je zaređen 1942. Zbog potreba dominikanske gimnazije u Bolu, diplomirao je biologiju na Prirodoslovnom fakultetu u Zagrebu. Dugo godina bio je predavač biologije i direktor dominikanske klasične gimnazije u Bolu, a nakon Domovinskoga rata, četiri godine je predavao latinski u splitskim gimnazijama. Vršio je različite službe u provinciji. Dolaskom u Stari Grad, 1981. godine počeo je i dovršio obnovu samostana u kojem je uredio muzej.


Ispraćaj preminulog, veselog, dobrog, redovnika i svećenika bit će u ponedjeljak, 23. ožujka 2009. u 14:00 sati u Starome Gradu na Hvaru.

  

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!