Vijesti

Prva korizmena srijeda na Peščenici

U sklopu korizmenih predavanja koja se odražavaju u dominikanskom samostanu bl. A. Kažotića na Peščenici u Zagrebu, dominikanac Slavko Slišković, profesor crkvene i opće povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu održao je 25. veljače 2009. godine predavanje na temu„Sveti Dominik uzor suosjećanja“.

 

Slišković je u predavanju govorio o Dominikovu poimanju suosjećanja te kako se ono manifestiralo u njegovome životu. Istaknuo je kako je Dominik prije svega čovjek ljudskih vrlina, duboke sućuti koji je ljude primao široka srca. Završavajući predavanje Slišković je naglasio kao što je Dominik volio sve ljude, tako su i njega svi voljeli, a to se može reći samo za osobu duboke istinske ljudske suosjećajnosti.