Vijesti

Francuski dominikanac Jean-Louis Bruguès, novi savjetnik Kongregacije za nauk vjere

2009-11-20-opsavjetnikVatikan, 19. XI. 2009. – Papa Benedikt XVI., 19. studenoga imenovao je nadbiskupa Jean-Louis Bruguèsa, tajnika vatikanske Kongregacije za katolički odgoj, savjetnikom Kongregacije za nauk vjere.

Jean-Louis Bruguès, poznati francuski moralni teolog, rođen je 1943. Postigao je licencijat iz ekonomskih znanosti, laureat pravnog fakulteta u Montpellieru, diplomu Instituta za političke studije u Parizu. Doktorat iz teologije postigao je na Sveučilištu u Toulouseu.

 

Dobio je također počasni doktorat (doctor honoris causa) Teološkog instituta Akvinac (Aquinas Institute of Theology) Sveučilišta Saint-Louis (SAD). U dominikanski Red je stupio 1968. Bio je prior dominikanskog samostana u Toulouseu i Bordeauxu te provincijal Tuluške provincije na jugu Francuske.

 

U svojstvu provincijala već je boravio u Hrvatskoj, u Dubrovniku na susretu europskih provincijala (IEOP: Inter-european Dominican Conference). Predavao je opću moralnu teologiju na Katoličkom institutu u Toulouseu (Institut catholique de Toulouse) od 1976. do 1997., a zatim od 1997. do 2000 fundamentalnu moralnu teologiju na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska). Među studentima imao je nekoliko hrvatskih dominikanaca. Od 1986. do 2002. bio je član Međunarodne teološke komisije.

 

Također je već bio savjetnikom Kongregacije za katolički odgoj te savjetnikom Kongregacije za Ustanove posvećena života i Društva apostolskog života. Od 1995. do 1997. propovijedao je „korizmene konferencije“ u katedrali Notre-Dame u Parizu. Francuski predsjednik ga je imenovao članom savjetodavnog nacionalnog etičkog povjerenstva Francuske od 1998. do 2000. Od 2000. godine biskup je Angersa, a u sklopu Francuske biskupske konferencije bio je predsjednik doktrinalne komisije od 2002. do 2006.