Vijesti

U Parizu predstavljena knjiga akademika Šanjeka

2015 11 13 Sanjek Pariz


Pariz, 13.11.2015. - U organizaciji Društva bivših studenata hrvatskih sveučilišta (AMCA) u četvrtak 12. studenoga u prostorijama izdavačke kuće "L’Harmattan" u Parizu, predstavljena je knjiga dominikanca, akademika Franje Šanjeka


Les relations franco-croates dans le domaine de la culture des études et des sciences
(VIII-XIX siècles) / Francusko-hrvatski odnosi na području kulture i znanosti (8.-19.stoljeće)/.

 

O knjizi su govorili fra Vlatko Marić kao direktor niza-kolekcije "Croatica" pri izdavačkoj kući "L’Harmattan", prof. Marc Gjidara, pravnik i profesor na sveučilištu u Parizu i autor.

 

Tijekom predstavljanja, posebno je istaknut značaj ove knjige za francusko jezično područje koje slabo ili nikako ne poznaje hrvatsku kulturu i znanost a napose u mnogim dodirnim točkama koje su se tkale tijekom povijesti između hrvatskog i francuskog naroda.

 

 

2015-11-13-sanjek-02