Vijesti

Glas iz inozemstva

2015-09-22-m-d-naslovnaDominikanci iz Fribourga posjetili opatiju 'saint Maurice'

 

OP - U subotu 19. rujna braća iz dva dominikanska samostana u Fribourgu, sv. Alberta Velikog* i sv. Hijacinta* u kojemu od ljeta boravi hrvatski dominikanac,

student teologije fr. Marko Dokoza, posjetili su drevnu opatiju 'Saint Maurice'.

 

Po dolasku u 'Saint Maurice', gradić u kojemu se nalazi istoimena opatija, dočekali su ih njihovi domaćini - regularni kanonici sv. Augustina.

 

Goste je u samostanu primio i pozdravio opat, mons. Jean Scarcella zaželjevši im dobrodošlicu i izrazivši radost zbog ovog hodočašća braće dominikanca u godini kada opatija 'Saint Maurice' slavi 1500 godina neprekinutog postojanja.

 

Nakon susreta s opatom dominikanci su zajedno sa kanonicima slavili sv. misu u samostanskoj bazilici, a potom je uslijedio i zajednički ručak. Nakon ručka bio je organiziran obilazak samostana i samostanske crkve i riznice.

__________________________________________

* Samostan sv. Alberta - Prvi je dominikanski samostan osnovan u Fribourgu 1890. godine. Na poziv osnivača Sveučilišta u Fribourgu, Učitelj Reda poslao je braću profesore iz različitih provincija da bi poučavali filozofiju i teologiju. Za potrebe braće profesora i studenata kupljena je zgrada u blizini Sveučilišta, a to je danas samostan sv. Alberta Velikog (Albertinum). Danas u samostanu žive dominikanci koji predaju na sveučilištu u Fribourgu, ali također i nemali broj braće dominikanaca iz cijeloga svijeta koji pohađaju tečajeve magisterija ili doktorata na Sveučilištu.

 

*Samostan sv. Hijacinta – Osnovan je 1921. godine sa željom da bude kuća formacije za braću dominikance iz svih provincija Reda, a istovremeno da bude temelj obnove dominikanske pristnosti u Švicarskoj. Danas je samostan kuća teološke i duhovne formacije za švicarsku provinciju, ali i za braću iz cijeloga svijeta. Trenutno u samostanu živi šesnest dominikanaca od kojih je osam studenata (šest braće iz francuske, jedan i švicarske i jedan iz hrvatske provincije).