Vijesti

Fr. Dominik K. Gerbic premješten u Hamburg

2015-09-12-fr-dominikFr. Anto Gavrić, provincijal Hrvatske dominikanske provincije, premjestio je dosadašnjega člana samostana bl. Augustina Kažotića, župnog vikara u istoimenoj župi i voditelja III. Reda sv. Dominika fr. Dominika Kristijana Gerbica u Hrvatsku katoličku misiju u Hamburg - koju vode dominikanci. Braća iz samostana prvog hrvatskog blaženika zahvaljuju ti za sve što si učinio i žele ti dobro zdravlje. Ondje neka te prati i kod Boga zagovara blaženi Augustin Kažotić.