Vijesti

Potrebno je da nam proradi duša

2015-09-11-24-ned-kroz-god-marijanB – 24. nedjelja kroz godinu

 

(Mk 8, 27-35)

 

Što danas ljudi misle tko je Isus? Napisane su knjige odgovora kroz ove dvije tisuće godina. Ipak uvijek je potrebno iznova i za sebe dati odgovor.

 

Svatko treba odgovoriti za sebe i unutar svojeg vremena, zapravo svojega sada. Kroz svoj život mi sami imamo različite odgovore. Kako li je bilo sve različitih odgovora u zadnjem stoljeću.

 

Bilo je onih koji su osobno odgovarali tko je Isus, a bilo je i onih koji su odgovarali u skladu dominirajućoj ideologiji. Sjetimo se kakvih je bilo 'odgovora' u vrijeme dominacije komunizma.

 

Tek se pri koncu komunizma na dan Božića, što se danas dogodilo, počelo govoriti da se rodio Isus. Prije su ga uopće nijekali ili tvrdili da je on izmišljotina. Sad je opet u postojanju, prema vjerovanju mnogih ljudi čovječanstva.

 

Kao da se Isusov život trajno i identično ponavlja. Niječu ga pa osuđuju, pa sve do uskrsnuća. Isusa je najviše zanimalo i danas zanima što i kako odgovaraju apostoli i njegovi sljedbenici, tko je on.

 

Poslije nego su živjeli zajedno s njime, poslije nego su vidjeli sva njegova djela i čuli njegove riječi, pa i čudesa, pita ih Isus što misle tko je on.

 

Nije ni bilo teško dati čudesan odgovor u vrijeme događanja čudesa, pa i velikih djela i zanosnih govora, ali kakav dati odgovor u vrijeme njegovog uhićenja, križnog puta i ruganja, u vrijeme kad je izgledalo da su bili u obmani, kad ga razapinju, kakav tada dati odgovor?

 

I tako se stalno događa. Isus i mi nalazimo se u različitim situacijama koje uvelike uvjetuju naš odgovor. Ima vremena i situacija kada nam je vrlo lagano dati božanski odgovor, ali ima i vremena kad 'ne znamo' što reći, kad se nalazimo mi ili netko naš na križnom putu ili čak na križu, kada nas 'izručuju rulji', kad nam se čini da se Bog povukao iz našeg života i svijeta.

 

Tada je vrlo teško dati odgovor da je on Bog na zemlji, Bog s nama. A sv. Marko evanđelist baš nudi paradoksalan odgovor: Isus je Mesija baš radi toga što se čini da gubi, jer ljubi. Svatko tko ljubi gubi i izgleda da je poražen, ali na koncu uskrisuje.

 

I apostoli su zamišljali Mesiju s većom 'moći' (vlašću), a sad se on pokazuje na drugom nivou moći – on je moć ljubavi, on je moć predanja za druge, on je moć koja preuzima na sebe grijehe svijeta... Takvu silu oni nisu očekivali.

 

A za otkriti ovu novu moć (silu) potrebno je neko drugo osjetilo, potrebni su drugi kriteriji. Sad se od njih traži da se promjene pa će tek tada spoznati Isusa kao Boga, kao Sina Božjega.

 

I danas je nama potrebno osloboditi se 'naših' kriterija, bilo psiholoških, socioloških, pa i filozofskih ako želimo dati potpun odgovor tko je za nas Isus Krist. Potrebno je da nam proradi duša, dubina, da bi mogli odgovoriti tko je za nas Isus.

 

Njega osjeća dubina u kojoj je Bog. Bog poznaje Boga, kao što ljubav prepoznaje ljubav. A da bi se otvorile oči naše dubine potrebno je otkloniti toliko stvari koje su se nataložile i smetaju da progledaju unutarnje oči.

 

Mnogi idoli zauzeli su svoja mjesta u nama i oni zastiru pravo Isusovo lice. Skoro bi se moglo reći da je potrebno osjetiti Isusa u sebi da bi ga poznali kao povijesnu pojavu, a isto tako povijesna pojava pomaže nama ljudima da ga osjetimo u sebi.

 

Svjetlo je u nama i mi ga ne prepoznajemo, zato Bog posla utjelovljenog Sina da nam pomogne da u sebi i u utjelovljenome spoznamo jednu te istu Božansku osobu. Potpuni odgovor je dao Petar: Ti si Sin Boga živoga. Isus je Sin Božji.

 

Tko Boga doživi ta će prepoznati Isusa kao Sina Božjega. 'Vidjet' će da je isti Bog kojega objavljuje svojom osobom Isus i Bog kojega otkrivamo u svojoj dubini (Tauler).

 

Svatko je obavezan da dadne vlastiti odgovor, jer svatko živi svoj vlastiti život. Nitko ni za koga ne može odgovoriti, kao što nitko ne živi nečiji drugi život. Isto tako će u nama samima navirati različiti 'odgovori' u različitim našim životnim doživljajima.

 

Nema odgovara kojim se jednom odgovori zauvijek. Jednom ćemo spoznati u Isusu Sina Božjeg kroz 'čudesa', drugi put kroz navještaj, treći put kroz životnu patnju... Istina, uvijek će se raditi o istoj osobi, ali će se 'lice' mijenjati.

 

Drugi nam mogu pomoći pokazujući nam svoje iskustvo i svoje otkriće: Dođi vidi, otkrili smo Mesiju... govorili su apostoli jedan drugome. Gospodine, daj nam da se preporodimo i da te spoznamo kao Sina Božjega, kao Spasitelja ljudskog roda.

 

Marijan Jurčević, OP