Vijesti

Dominikanac Charles Morerod na čelu Međunarodne teološke komisije

 

cmŠvicarski dominikanac, filozof i teolog o. Charles Morerod postao je novim generalnim tajnikom Međunarodne teološke komisije, u srijedu 22. travnja 2009. O. Morerod je naslijedio španjolskog isusovca Luisa Francisca Ladaria Ferrera, koji je u prosincu prošle godine imenovan tajnikom Kongregacije za nauk vjere.

 

Komisijom uobičajeno predsjeda prefekt Kongregacije za nauk vjere, tj. aktualno kardinal William Levada. O. Morerod, kojega je Papa istodobno imenovao i savjetnikom Kongregacije za nauk vjere, dekan je Filozofskog fakulteta Papinskog sveučilišta Svetog Tome Akvinskog (Angelicum) u Rimu, profesor filozofije i dogmatske teologije, član Mješovite međunarodne komisije za teološki dijalog između Katoličke Crkve i Pravoslavne Crkve (od 2005.), član Papinske Akademije svetog Tome (od 2008.).


Charles Morerod je rođen u kantonu Fribourg, 28. listopada 1961. U Dominikanski red stupio je 1983., a za svećenika je zaređen 1988. Doktorat iz teologije postigao je 1994. na Sveučilištu u Fribourgu, s temom o Učitelju Reda propovjednika, komentatoru Tome Akvinskoga, kardinalu Tome de Vija zvanom Kajetan (1469-1534) i Martinu Lutheru. Disertacija je objavljena u Fribourgu 1994., u dva sveska.


Doktorat iz filozofije postigao je 2004. na Katoličkom institutu u Toulousi (Francuska). Iste godine objavljuje na francuskom djelo „Ekumenizam i filozofija: filozofska pitanja za obnovu dijaloga“ (Paris, 2004; djelo je prevedeno na engleski, 2006., Ecumenism and philosophy).


U djelu „Tradicija i jedinstvo kršćana. Dogma kao uvjet mogućnosti ekumenizma“ (objavljenom u Parizu 2005.), tvrdi da temeljnu razliku između katolika i protestanata ne treba najprije tražiti u teologiji, bilo u različitim poimanjima uloge i mjesta Crkve u povijesti spasenja ili  ili čak odnosâ između Boga i čovjeka u toj istoj povijesti, nego u filozofiji, polazeći od spora između skotista i tomista. U tom djelu tvrdi, kao što i podnaslov govori, da dogma čini ekumenizam mogućim.


Godinu dana kasnije objavljuje na francuskom knjigu o britanskom liberalnom protestantu Johnu Hicku (1922.), zastupniku religijskog „relativizma“: „Filozofija religija Johna Hicka“ (Paris, 2006.). Godine 2008. objavljuje djelo The Church and the Human Quest for the Truth.


Charles Morerod sudjelovao je na II. Međunarodnom studijskom tjednu za Dominikansku obitelj u formaciji, održanom u Dubrovniku 1999., na temu „Duhovnost u Redu propovjednika“. Njegovo predavanje objavljeno je na hrvatskom u Zborniku posvećenom Tomi Verešu, u izdanju Dominikanske naklade Istina, 2000. godine.
U Zborniku u čast Josipa Ćurića SJ (Oči vjere, FFDI, Zagreb, 2002), objavljena je njegova studija pod naslovom: „Koncepcija dijaloga: filozofija znanosti (Popper, Kuhn, Feyerbend) i ekumenski dijalog“.


Papa Pavao VI. ustanovio je Teološku komisiju davši joj kao ulogu da „pomaže Svetoj Stolici i posebice Kongregaciji za nauk vjere u proučavanju doktrinarnih pitanja od velikog značenja“. Papa Ivan Pavao II. odredio je njezin konačni status 1982.


Komisija je sastavljena od tridesetak teologa različitih škola, narodnosti i kultura, koji se ističu ne samo kompetentnošću nego i svojom „vjernošću crkvenom učiteljstvu“. Imenuje ih papa na pet godina, na prijedlog prefekta Kongregacije i nakon konsultiranja biskupskih konferencija. Komisija se okuplja jedanput godišnje na plenarnom zasjedanju. Potkomisije proučavaju različita aktualna teološka pitanja. Rezultati radova predlažu se papi i predaju Kongregaciji za nauk vjere za njezin daljnji rad.


U travnju 2007. Komisija je objavila dokument o limbu, o sudbini djece koja su umrla bez krštenja (Nada u spasenje djece umrle bez krštenja, hrv. prijevod, KS, Zagreb).