Vijesti

Susret europskih dominikanskih provincijala na Malti


naslovnaieop09Od 14. do 19. travnja 2009. održava se u Rabatu, na Malti, međueuropski susret dominikanaca, koji okuplja 21 provincijala, 4 generalna vikara, 1 regionalnog vikara i 3 provincijska vikara. Na susretu sudjeluju i sociusi Učitelja Reda. Uz predavače i prevoditelje, 40 sudionika razmišlja o temi „Kako biti propovjednik u današnjoj kulturi”, u okviru priprave za proslavu Jubileja o 800. obljetnici potvrde Reda propovjednika.


Uvodno predavanje „Dominik prije dominikanaca” održao je fr. Gilles Danroc (Montpelier), nacionalni duhovnik kruničara, prikazavši Dominika u susretu s kulturom svojega vremena, u graničnom području – susret s krivovjerjem, susret s islamom – a u tim susretima uviđa potrebu osnivanja Reda.

Model „svetog propovijedanja” je: Isus koji s učenicima ide u susret ljudima. Uviđa se potreba solidne formacije, ali za Dominika ta se formacija stalno razvija u susretima koji mogu obogatiti. U studiju važan je odnos prema Svetom pismu, dobra upućenost u metodu utemeljenog argumentiranja i uočavanje novih područja za teologiju.

Kako propovijedati u suvremenoj kulturi? Koliko i kako možemo odgovoriti tim potrebama? Odgovara li naša početna formacija tim zahtjevima? Na ta su se pitanja usredotočili interventi iz različitih dijelova Europa prikazujući kulturno područje u kojem djeluju: Austrija, Njemačka, Slovačka, Španjolska, Portugal, Malta, Engleska i Belgija. U radu po jezičnim skupinama ta su se pitanja proširivala i na druge Provincije.

Jedna od točaka susreta provincijala je i priprema za Opću izbornu skupštinu reda koja će se održati sljedeće godine u Rimu.
U srijedu popodne sudionici su posjetili Valettu, glavni grad Malte, razgledali njezine ljepote i znamenitosti poput prekrasne konkatedrale sv. Ivana i crkve sv. Dominika. Zatim su u Rabatu posjetili crkvu sv. Pavla i tamnicu u kojoj je sv. Pavao bio zatočen tri mjeseca, dok je boravio na Malti.

Dominikanci su na Maltu došli 1473., kad je osnovan samostan u Rabatu, posvećen Gospi. Provincija danas broji 60 članova, u 5 samostana. Prije dvije godine malteški dominikanac fr. Paul Cremona posvećen je za nadbiskupa nadbiskupije Malte. Već 13 godina malteški dominikanci djeluju u Albaniji (Durres), a član njihove Provincije fr. George Frendo imenovan je 2006. godine pomoćnim biskupom Tiranske nadbiskupije.

Na Malti dominikanci su prisutni u školstvu, medijima i apostolsko-pastoralnom radu. Već 60 godina vode u Valetti koledž Sv. Alberta Velikog, predaju u školama i na Sveučilištu. Provincija izdaje reviju socio-teološkog sadržaja, izlazi 3 puta godišnje. U samostanu u Rabatu nalazi se i Radio Marija. Braća su angažirana u propovijedanju, dijalogu s islamom, socijalnom radu i dr.