Vijesti

Dodijeljene diplome i nagrade braći dominikancima

2023 03 10 ilija bonifacije

 

Na Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 10. ožujka 2023., dodijeljene su diplome i nagrade braći dominikancima. Fr. Bonifacije Franjo diplomirao je na Institutu za crkvenu glazbu s akademskim naslovom magistra muzike i dobio je Dekanovu nagradu za najbolji uspjeh na diplomskom studiju crkvene glazbe u ak. godini 2021 / 2022, fr. Mislav Matijašić, student IV. godine, dobio je Dekanovu nagradu za najbolji uspjeh na integriranom preddiplomskom i diplomskom Filozofsko - teološkom studiju u ak. godini 2021./2022., dok je fr. Ilija Lešić diplomirao s akademskim naslovom magistra teologije.

 

Čestitamo braći i želimo im blagoslovljen rast i uspjeh u daljnjem radu i nastavku njihova obrazovanja!

 

2023 03 10 mislav m