Vijesti

Postavljanje u službu lektora i akolita

2022 05 14 akolite naslovna

 

U subotu, 14. svibnja 2022. u kapelici zagrebačkog Samostana Kraljice svete krunice pod misom koju je predvodio provincijal fr. Slavko Slišković, petorci dominikanskih bogoslova podijeljene su službe lektorata i akolitata.

 

Službu lektora primio je fr. Jakov Vuković, a službu akolita primili su: fr. Bonifacije Franjo, fr. Drago Ferencek, fr. Mislav Matijašić i fr. Kristijan Zelić.

 

Služba lektora sastoji se u čitanju i navješćivanju Riječi Božje tijekom liturgijskih slavlja, te da tu Riječ lomi i hrani narod Božji kroz katehezu. Služba akolita je da poslužuje pri oltaru Gospodnjem, pripremajući oltar te da kao izvanredni službenik podjeljuje svetu pričest.