Vijesti

Fr. Mihovil Žuljević Mikas, župnik Župe Svetoga Križa u Gružu govori za Dubrovački vjesnik

fr.m z

 

O pandemiji, Uskrsu... za Dubrovački vjesnik govori dominikanac, fr. Mihovil Žuljević Mikas - župnik Župe Svetoga Križa u Gružu.