Vijesti

Predavanje na temu obraćenja i pokore, s osvrtom na starozavjetne knjige članovima Laičkog bratstva sv. Dominika u Trogiru

2022 02 28 predavanje l b t naslovnaNa poziv fr. Petra Galića - starješine dominikanskog samostana u Trogiru i rektora Nacionalnog svetišta bl. Augustina Kažotića, fr. Stipe Jurič – umirovljeni profesor Svetoga pisma i član splitskog samostana u subotu, 26. veljače 2022. održao je predavanje ,,O obraćenju i pokori, s osvrtom na starozavjetne knjige“ članovima Laičkog bratstva sv. Dominika u prepunoj dvorani ,,Fr. Dominik Barač”. Predavanje je podijeljeno u dva dijela te je ujedno bilo i pripremna korizmena duhovna obnova za vjerni puk koji se okuplja u crkvi sv. Dominika u Trogiru.

 

Nimalo ne čudi što je obraćenje glavna i neprestana tema propovijedanja starozavjetnih proroka, zatim Ivana Krstitelja, Isusa i apostola. Naime, u Djelima apostolskim i novozavjetnim poslanicama vidimo da svaki veliki apostolski govor završava pozivom na obraćenje da bi se zadobilo oproštenje grijeha. Ovo je veoma važno imati na pameti uoči korizme koja je neka vrsta povlaštenog vremena, dobra prigoda koja nam se pruža da se obratimo, rekao je uvodno dr. Jurič.

 

Što znače riječi 'obratiti se' i 'obraćenje' i njima srodni, međuzavisni izrazi kao 'pokajati se', 'pokajanje', 'pokora' i sl., koji prevode grčki izraz metanoja, upitao je predavač? Prebirući biblijske tekstove vidimo da biblijski pisci uglavnom govore o dva vida obraćenja:

 „Prvo, obraćenje od poganstva i općenito od idolatrije, jer to je stanje koje čovjeka najviše udaljuje od živoga Boga, njegova najvećeg dobra. Grijeh idolatrije je zapravo najteži grijeh od svih grijeha, od kojega, prema sv. Pavlu, nastaju svi drugi grijesi (usp. Rim 1, 18-32).

 Drugi vid je onaj općeniti, tj. obraćenje grešnika. Iz biblijskih je tekstova isto tako jasno da oba vida obraćenja podrazumijevaju povratak Nekome, onomu koji nas uistinu ljubi, koji nas je stvorio na svoju sliku i sebi slične i ne želi ostaviti nikoga od nas našim promašajima, a to je izvorno značenje riječi 'grijesi'. To je program koji smo primili na dan našega krštenja i kojemu se moramo uvijek vraćati, unatoč i upravo zbog naših neprestanih promašaja. Obraćenje je neka vrsta ozdravljenja od našega četverostrukog loma. Podsjetimo da je čovjek grešnik u raskolu sa samim sobom, sa svojim bližnjim, sa stvorenim svijetom i sa svojim Bogom.“

 

Bog očekuje od nas da budemo poput Davida, čije je pokajanje uzor svim grešnicima, istaknuo je učeni dominikanac i dodao: „Iako je učinio mnogo pogrešaka i grijeha, bio je po Božjem srcu. Kad je ugledao proroka Natana gdje dolazi, posljednja stvar koju je zamišljao bila je ta da će ga on staviti pred njegov grijeh (usp. 2 Sam 12, 1-14). Došao je k njemu ne zato da ga ponizi, nego da mu pokaže grijeh i da mu olakša povratak k Bogu. Davidov grijeh je osuđen, ali njegovo kajanje osiguralo je Božje oproštenje. I Davidova veličina sastoji se upravo u priznanju svojih grijeha i zlodjela, tako da je njegovo pokajanje postalo uzor svim grešnicima kako da se vrate k Bogu. S istom strašću s kojom je išao Bat-Šebi, David se obraća Bogu s pokorničkim psalmom 51, koji je postao kantik-simbol raskajana grešnika, pjesma koja odzvanja kroz korizmene dane.”

 

Prije svete mise koju je predslavio i održao prigodnu homiliju dr. Stipe Jurič, članovi Bratstva imali su prigodu za sakrament svete ispovijedi.