Vijesti

Povratak novicijata u Dubrovnik i početak za dvojicu novaka

2021 09 26 nov naslovna

 

U nedjelju, 26. rujna u Samostanu sv. Dominika u Dubrovniku – nakon što su pod vodstvom fr. Mihovila Žuljevića Mikasa obavili duhovne vježbe – Dominik Šakić Leonardo Matinović iz ruku provincijala Hrvatske dominikanske provincije fr. Slavka Sliškovića primili su habit Dominikanskoga reda i tako započeli godinu dana novicijata. U skladu s dominikanskim „Obredom primanja novaka“ koji kaže da ga „po samoj svojoj naravi treba obaviti izvan mise“ te propisuje da bude „sasvim jednostavan, trezven i posebice rezerviran redovničkoj braći“, primanje u novicijat započelo je tijekom molitve srednjeg časa.

 

Kandidati su najprije prostrti s rukama raširenima u znak križa zatražili milosrđe od Boga i od braće. Nakon toga je uslijedila molitva za kandidate i slavlje Riječi Božje. Potom je Provincijal ispitao nakanu kandidata za ulazak u novicijat te im uručio habite. Nazočna braća pomogla su Dominiku i Leonardu obući habit Reda, a onda im je pojedinačno udijeljen poljubac mira kao znak primanja u Red i pripuštanja u samostansko zajedništvo. Provincijal je tada objavio početak kanonske godine novicijata te fr. Dominiku i fr. Leonardu povjerio vodstvu učitelja novaka fr. Damira Šokića. Obred je zaključen završnom molitvom za ovu dominikansku obitelj kako bi je Gospodin milostivo pogledao i novim naraštajem obnavljao da „sinove svoje privede putu svetosti“ te da „drugima može pokazati put spasenja“.

 

Leonardo Matinović je rođen 29. listopada 2001. godine u Bjelovaru od oca Damira i majke Đurđice rođ. Mihoković. U mjestu Ždralovi (predgrađu Bjelovara) i u rodnome gradu završio je osnovnu školu, a strukovno obrazovanje stekao u Srednjoj gospodarskoj školi u Križevcima (smjer: poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut) gdje je i maturirao. Postulaturu je započeo 5. 12. 2020. Dolazi iz Župe sv. Ivana Krstitelja – Ždralovi.

 

Dominik Šakić je rođen 27. travnja 1997. u Mostaru od oca Dragana i majke Marice rođ. Zeljko. Dolazi iz Župe Srca Isusova ( Čeljevo-Čapljina). Završio je studij kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta i prvu godinu filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.