Propovijedi

Sedma vazmena nedjelja: Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi