Propovijedi

Isus Krist Kralj svega stvorenja: Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.