Propovijedi

Uznesenja Blažene Djevice Marije: Ona je majka svih koji su potlačeni, zanemareni i prezreni...