Propovijedi

Isus krenu sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. 13. nedjelja kroz godinu - C