Propovijedi

Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli