A - TIJELOVO

 

2011-06-21-naslovna-tijelovo

 

 

 

 

EUHARISTIJA

 

 

 

 

 

 

Euharistija je jedno događanje koje je duhovno vrlo bogato. Prvi su kršćani govorili o 'lomljenju kruha' ili o 'Gospodnjoj gozbi' naglašavajući aspekt dijeljenja. Euharistija je također Gospodinova Pasha (Prijelaz). Ona je također Memorija Novog saveza kojim se obnavlja zajedništvo s Kristom i s drugim kršćanima. Euharistija je također sakrament produženja Isusove žrtve i svih prijašnjih žrtava koje su se prinosile Bogu kao zadovoljština.

 

Pri svakom žrtvovanju blagovalo se komade prinošenog kruha ili druge hrane. Riječ 'euharistija' određeno znači 'čin zahvale'. Pa svakom misom mi zahvaljujemo Bogu za stvaranje, za život i radosti koje nam on daruje. A najviše za čin kojim je Isus sebe predao na križu i nadvladao u Uskrsnuću, kojim je pobijeđena smrt.

 

Jer svaka euharistija, prožeta Isusovim uskrsnućem, daje nam jakost egzistenciji. U svakoj euharistiji (Misi) svećenik zaziva: 'Po Kristu, i u Kristu s Njime, tebi Bogu Ocu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka časti i slava…'. Možemo se pitati o načinu življenja zahvaljivanja onih koji učestvuju u euharistiji.

 

Euharistija je najživlja i najistinskija kad se živi. Ona je ustanovljena zato da prenosi ljudima Božji 'poljubac'. Također se može reći da je euharistija nastavak Isusova utjelovljenja, života, muke i uskrsnuća. U njoj se sjedinjuje 'nebo i zemlja', čovjek i Bog, muka i radost, stvaranje i umiranje.

 

Da, Euharistija je sinteza cijelog kršćanskog kulta. Njoj nijedna druga molitva nije ravna. Euharistija nama kršćanima 'otvara oči' da Boga i njegovo djelovanje prepoznajemo posvuda: na nebu i na zemlji, u nama i drugima, u našem poslu i našem blagovanju. Euharistija se u romanskim jezicima naziva Communio – Zajedništvo.

 

Zajedništvo je bitno za euharistiju. Tko nije za zajedništvo ne može biti za euharistiju. Pa i naša riječ Pričest izriče zajedništvo: biti čest(dio) zajednice. Izriče suzajedništvo. Pričestiti se znači postati dio Isusa i braće i sestara, kršćanskog zajedništva. Isus, Bog je u euharistiji prisutan na poseban način, na sakramentalni način. Ne na naravi. Dodir s Isusovim tijelom i krvlju događa se kroz čin vjere, nade i ljubavi.

 

Ove tri ulivene krijeposti su bitne za susret i doživljaj Boga i Isusa Krista i njihova Duha. Da se shvati važnost euharistije za kršćanstvo to dokazuje činjenica da nema ni jedne kršćanske 'frakcije' koja ne bi slavila euharistiju, na ovaj ili onaj način. Euharistija je jednostavno razpoznavajući znak i događaj kršćanstva i nasljedovanja Isusa Krista. Euharistija je sakrament (svetinja) ljubavi Isusove i ljubavi bratske.

 

Kroz nju nas Isus poziva da iskazujemo svoju ljubav prema Bogu kroz ljubav bližnjega svoga. Tako se u euharistiji stalno događa uprisutnjenje 'sjedinjenja neba i zemlje' čovjeka i Boga. I apostolima je izgledalo 'nemoguće' no što im Isus zbori: ja ću biti prisutan svojim tijelom (sobom) i krvlju u kruhu i vinu. Time je Isus skrenuo pozornost na svetost našeg tijela i naše krvi, na svetost cijelog čovjeka. I tek kad su apostoli počeli prepoznavati Isusa jedan u drugome, počeli su ga doživljavati u bratskom blagovanju.

 

Isto tako nas euharistija poučava da se uvijek treba 'hraniti' božanskim i ljudskim kruhom. Isus govori apostolima da im daje kruh koji hrani za život vječni, daje im kruh vječne ljubavi. Također euharistija poučava da nema preporođenja bez razdavanja i predavanja za druge. Euharistija je baš potpuno predavanje drugima. Ovo također ide u strukturu (bit) kršćanstva. Ne da se druge tolerira nego da se druge ljubi i poštuje.

 

Da, ovo izgleda skoro nemoguće. Ipak je moguće s Božjom ljubavlju i Božjom hranom. Euharistija je hrana ljubavi. Zato na kraju ove naše meditacije, dobro je upozoriti da Euharistija nije 'stvar' kulta nego dinamička snaga i poziv na nasljedovanje onoga koji nam je ostavio 'kruh života'.

 

Tko vjeruje u euharistiju taj vjeruje da ljubav nadvladava zlo i mržnju. Naizgled ljubav gubi ali u konačnici ona uskrisuje. Ono što je Isus činio poziva i nas da činimo kao on, a on će trajno biti s nama i u nama.