3. vazmena nedjelja - C

2010-04-14-3-vaz-c-mj

 

 

 

 

PETROV 'ČUDESNI' RIBOLOV' – ISUSOVA UKAZANJA

 

 

 

 

Ako prijeđemo preko historijskog značenja opisanog događaja pa se upitamo, koje je značenje za nas (a cilj je pisanja i bio taj) ovog teksta? Petrov 'lov' očito ima značenje drugo nego li ribolov. Značenje je usmjereno prema ljudima i širenju Isusove poruke i djela spasenja. Evanđelje ovdje imenuje Petra kao onoga koji je pozvan na naviještanje i širenje Vesele vijesti. On je pozvan da 'lovi' ljude u 'Isusovu mrežu'. Njemu se iza toga pridružuju drugi učenici.

 

Petar naviješta Isusa, ne zato jer je dobio naredbu, nego jer je Isus njega ispunio. On je postao njegova radost i njegov život kojega 'mora' navijestiti. On je gonjen iz sebe da Isusovu Istinu podijeli sa drugim ljudima. To je ta inspiracija propovijedanja i priopćavanja svoje unutarnje radosti. (Drukčije se i ne može iskreno naviještati Isusa!). Unutarnji zanos rađa kuraž i sve mu postaje moguće. Takvi su uvijek otvoreni na sve inicijative. Sve usvajaju, sve pokušavaju. (Petar usvaja Isusov savjet i ne znajući da je Isus).

 

Takvi ljudi (a oni su tip za kršćane) prepoznaju glad drugoga. Spremni su na pomoć bez koristoljubivog računa. I u njihovim rukama se događaju čudesa. Sve im postaje moguće. Drugi evanđelisti donose i Petrovu konstataciju da 'po svojem kriteriju' cijelu prošlu noć nije ništa ulovio. Sad na Isusovu riječ pokušava na sasvim drugačiji način, dapače njemu neshvatljiv, - i ulov biva obilan. To je ono kad se mi zatvorimo u svoj sistem i uz najbolju volju ne vidimo da postoje i druge mogućnosti.

 

Zato je svima nama potreban savjet i drukčije mišljenje. Potrebno je da se naš zaokruženi svijet 'zrači', da dopustimo da u njega uđu i druge i drukčije misli. Tako i nastaje obnova i progres. Kad se vjernik opredijeli za dobro djelo tada prepoznaje da je tu uskrsli Isus. Uskrsli se prepoznaje baš u prijelomnom momentu života. U tim časovima traži se vjera tipa uskrsnuća. Bez te vjere ostali bi zatvoreni u sebe, u svoju smrt. Bez izlaza! Poslije uskrsnuća Isus je prisutan, odnosno, on je prisutan na dosta anoniman način.

 

Prisutan je tamo gdje je dobrota i ljubav. Čak mu se i kult čini čineći dobro i ljubeći. I kad su apostoli i 'bez Isusa' počeli raditi i živjeti po Isusovu doživjeli su uskrslog Isusa – živog Isusa. Apostoli su se poslije uskrsnuća pokazali potpuno drukčiji nego li što su bili prije. Oslobođeni su iluzija i želje za moći. Otvorili su se Božjem Duhu i bili spremni na novi životni poziv. Sami su 'umrli' s Gospodinom i s Gospodinom su uskrsnuli na novi život.

 

Tada su razumjeli tko je Isus. Bilo je potrebno da se oni sami 'uzdignu' iznad sitnica u koje se čovjek zapliće. Novo vrijeme zahtjeva novi način rada. Sada treba baciti 'mreže' na drugu stranu i drukčije nego li što se bacalo kroz proteklo vrijeme. Kao da ne vrijede stare sheme. Sad se rađa novi čovjek i potrebno mu je pristupiti na novi način. – Očito je da smo mi opterećeni starim načinima i mislimo da se drukčije i ne može. – Staru logiku je potrebno zamijeniti novim duhom.

 

Duhom ljubavi i slobode. Očito je da današnja nedjelja upozorava kako prepoznati Isusa, odnosno kako se Isus 'ukazuje', kako ga se vidi. Isus traži da se njegovo djelo - dobrota – prakticira i tako se proširuje njegova stvarnost u svijet. Stoga naviještati Isusa ne znači praviti reklamu, ne znači izvanjske riječi, nego znači početi činiti kako je činio sam Isus Krist. I tada svatko prepoznaje prisutnost Isusa i Isusovo djelovanje. Isus se tada vidi! Petar je izrazit primjer.

 

On je taj koji otkriva svoju vezanost uz Isusa. On je razglašavao Isusa svojim životom. A jedini život propovijeda životnu istinu. Kroz Petra nam je izrečeno iskustvo apostola poslije Isusova uskrsnuća. – Počeli su prakticirati dijeljenje (lomljenje) kruha, bratstvo (međusobnu ljubav), zajedništvo u molitvi – i Isus je bio među njima i otkrivao im se. Otvorile su im se unutarnje oči. Oni su ga vidjeli! Kad nam se osvijetli istina u pameti tada kažemo: Ah, sad vidim! Tako su i 'viđenja' Isusa vrlo različita.

 

Viđenje Marije Magdalene, Petra, Ivana, pa opet Pavla. Radi se o viđenju u duhu. Tko je počeo prakticirati istinu ljubavi u početku je u Isusa vjerovao radi drugih, ali poslije je vjeruje radi vlastitog iskustva. Uskrs nas uvodi u iskustvo Božje i ljudske ljubavi. Uvodi nas u Isusovo i naše uskrsnuće.