P. Hrvoje Lasić proslavio 80. rođendan

2022 01 17 p hrvoje p vjeko

 

U nedjelju, 16. siječnja 2022. u zajedništvu dviju dominikanskih zajednica u Zagrebu, p. Hrvoje Lasić dominikanac, filozof, umirovljeni profesor Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, proslavio je 80. rođendan. Tijekom svečanog ručka, čestitku u ime sve braće slavljeniku je uputio p. Slavko Slišković - provincijal Hrvatske dominikanske provincije rekavši kako Hrvojev osamdeseti rođendan svjedoči o njegovoj filozofskoj koncepciji života. Slavljeniku je zaželio još okruglih obljetnica i dobro zdravlje. Čestitku slavljeniku je uputio i p. Nikola Mioč, kolega iz gimnazijskih dana i redovnički subrat koji živi i djeluje u Samostanu bl. Augustina Kažotića na zagrebačkoj Peščenici.

 

Hrvoje Lasić je rođen 16. siječnja 1942. u Uzarićima, Široki Brijeg. Prva četiri razreda osnovne škole završio je u Uzarićima, a druga četiri u Širokom Brijegu 1958. godine. Srednju je školu završio u Dominikanskoj klasičnoj gimnaziju u Bolu na Braču godine 1962. Nakon odsluženja vojnoga roka u Zagrebu je 1964. položio jednostavne zavjete, a tri godine poslije, 1967., svečane, doživotne zavjete. Studij filozofije i teologije započinje u Dubrovniku na Dominikanskoj visokoj bogoslovskoj školi; nastavlja na RKT bogoslovskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1968. poslan je na dovršenje filozofsko-teološkoga studija, a 1969. zaređen je za svećenika u Švicarskoj u Fribourgu. Na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Fribourgu godine 1970. godine magistrirao, a godine 1977. na istom je sveučilištu uspješno obranio doktorski rad: „Filozofski i teološki aspekti u raspravi R. Garrigou-Lagrangea – Mauricea Blondela o problemu istine“. U Fribourgu je akademske godine 1975./76. radio kao asistent.

 

1978. vraća se u domovinu i od 1981. predaje na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu; od 1989. profesor je filozofije i religiozne kulture na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu; predaje novovjekovnu povijest filozofije, fenomenologiju i filozofiju religije; drži specijalna predavanja, seminare iz filozofije i vjere. Autor je više studija, ogleda, prikaza, recenzija iz područja filozofije i religioznih znanosti koje objavljuje u raznim časopisima: Bogoslovska smotra, Obnovljeni život, Crkva u svijetu, Filozofska istraživanja, Prilozi za istraživanja hrvatske filozofske baštine, Croatica christiana periodica. Svojim prilozima sudjeluje na znanstvenim skupovima (simpozijima), surađuje sa znanstvenim ustanovama i sudjeluje u radio emisijama. Za Hrvoja Lasića traganje za istinom nije tek puka teorijska djelatnost, nego je ono bitno povezano s konkretnom egzistencijom, po uzoru na njegova duhovnoga učitelja, velikana ljudske misli – sv. Tomu Akvinskoga. Da bi čovjek mogao ispravno odlučivati, prosuđivati i vrjednovati sve, pa i spomenute vremenite i konkretne probleme, mora – stalno ističe učeni dominikanac – tražiti, naći i što više upoznati istinu, jer istina čini čovjeka slobodnim! Umirovljen je 2009. Član je Samostana Kraljice sv. krunice u Zagrebu.