Što li će biti od ovoga djeteta? Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime: Četvrtak, 23 .12. 2021.