Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju: Srijeda, 22. 12. 2021.