Samostan bl. Augustina Kažotića – Klopče (Bosna i Hercegovina)

Samostan bl. Augustina Kažotića – Klopče
Dominikanski samostan
Ibrakovića put 19
72102 Zenica
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387/32 422 009
Faks: +387/32/420 134
Članovi samostana:
Fr. Mato Bošnjak, starješina
Fr. Mirko Jagnjić
Dominikanci u Klopče pokraj Zenice dolaze 1975. godine. Kupuju jednu obiteljsku kuću u čijem podrumskom dijelu uređuju kapelicu – župnu crkvu, a na katu prostor za stanovanje. Odvajanjem od Župe Crkvica u Zenici, 19. listopada 1975. nadbiskup vrhbosanski Smiljan Čekada osniva novu Župu Uzvišenja Sv. Križa i povjerava je dominikancima. Bio je to povratak bijelih fratara u Bosnu nakon gotovo četiri stoljeća. Izgradnja župne crkve započela je 1991., a završena i blagoslovljena je 15. rujna 2007. godine. Crkvu je blagoslovio vrhbosanski nadbiskup, uzoriti kardinal Vinko Puljić. Župa se sastoji se od triju naselja: Klopča – gdje je smještena župna crkva, Perina Hana te dijela Lukova Polja. U Klopču u kontinuitetu živi jedan, a u pojedinim godinama i dvojica redovnika. Dominikanci se ondje bave isključivo pastoralnim radom, odnosno župnim pastoralom.

Svete mise:

Ponedjeljak
7:00
Utorak
7:00
Srijeda
7:00
Četvrtak
7:00
Petak
7:00
Subota
7:00
Nedjelja
10:00
Ispovijeda se po potrebi.
Pratite nas i na našem YouTube kanalu: