BLAŽENA DIJANA I CECILIJA

8. lipanj

 

diana

 

 

Dijana Andalò rođena je u Bologni početkom XIII. st. Pomagala je bl. Reginaldu u izgradnji bolonjskog samostana. Kad je 1219. Dominik stigao u Bolognu, Dijana je s drugim djevojkama zavjetovala redovnički život na ruke blaženog patrijarha. Nadvladavši neprilike što su joj ih pravili članovi obitelji (čak su joj slomili rebro), ušla je u samostan sv. Janje koji je podigao bl. Jordan Saski.

 

Bila je kao prava majka sestrama; preminula je 1236. Sačuvano je pedesetak pisama koja joj je napisao bl. Jordan Saski. Ona su lijep primjer dominikanske duhovnosti i bratstva između braće i sestara. Dijanino je štovanje odobrio Lav XIII. dana 8. kolovoza 1888. Cecilija je rođena u Rimu početkom XIII. st. Iz samostana sv. Marije “in Tempulo” preselila se u samostan sv. Siksta, gdje je upoznala sv. Dominika i postala najvjernija svjedokinja njegova lica i duha.

 

Poslije, tj. krajem 1223. ili početkom 1224., papa Honorije III. poslao ju je, skupa s još tri sestre, u Bolognu, da tamo unese duh sv. Dominika u samostan sv. Janje koji je osnovala bl. Dijana. Tu je preminula 1290. Njezino je štovanje 24. prosinca 1891. odobrio Lav XIII.