SVETI IVAN IZ KÖLNA

9. srpanj

 

ivnaizkelna1

 

 

Ivan Heer, odličan svjedok katoličke istine i pastirske ljubavi, rođen je u Njemačkoj početkom XVI. stoljeća. Pripadao je kölnskom samostanu, ali je od svojih poglavara uporno tražio da ide u Nizozemsku, kako bi ohrabrio tamošnje katolike koji su trpjeli pod žestokim kalvinističkim progonstvom.

 

Budući da je ondje vršio službu župnika u Hoornaeru blizu Gorkuma (de Goorna), krivovjerci su ga uhvatili. Objesili su ga izvan zidina grada Brielle kod rijeke Maas u južnoj Nizozemskoj. To se dogodilo o ponoći između 8. i 9. srpnja 1570. Skupa s njime položilo je život 118 svećenika i redovnika, većina iz obližnjeg grada Gorkuma.

 

Svi su oni bili obješeni zbog katoličke istine o Euharistiji i papinskom prvenstvu u Crkvi, a njihova su tjelesa bila rastrgana. Klement X. proglasio ih je 24. studenoga 1675. blaženima, a Pio IX. svetima 29. lipnja 1867.