SVETA JANJA (AGNEZA) IZ MONTEPULCIANA

20. travanj

 

Rođena je 1268. u gradu Gracciano u Italiji, u bogatoj obitelji Segni. U devetoj je godini ušla u samostan redovnica u Montepulcianu. Kad joj je bilo 15 godina, s papinim dopuštenjem postavljena je na čelo samostana monahinjâ kraj Viterba, za čiju se gradnju veoma zalagala. Nakon 22 godine, udovoljivši molbama stanovnika Montepulciana, pošla je u tamošnji samostan što ga je tu nanovo osnovala (1306.) pod Pravilom sv. Augustina.

 

Nekoliko godina poslije stavila ga je punopravno i sasvim pod upravu Reda propovjednika, želeći da napreduje u evanđeoskom savršenstvu po pravilima sv. Dominika. S velikom je ljubavlju štovala dijete Isusa i Majku Djevicu. Obogaćena darovima Duha Svetoga, postala je sjajnom svjetiljkom molitve i ljubavi. Kreposnim životom i ugledom ohrabrivala je duhove da promiču blagodati jedinstva i mira. Bila je dostojna da je sv. Katarina nazove “slavnom majkom dostojnom da je slijedimo u nauku i primjeru prave poniznosti”. Preminula je 20. travnja 1317. Benedikt XIII. uvrstio ju je u zbor svetih djevica 10. prosinca 1726.