Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova (18. prosinca 2023.)