Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele (16. prosinca 2023.)