On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!«: Petak, 23.12.2022.