Ne slušaju ni Ivana ni Sina Čovječjega: Petak, 10. 12. 2021.