Kad Isus vidje mnoštvo, sažali mu se nad njim: Subota, 4. 12. 2021.