Dva slijepca vjerujući u Gospodina ozdravljaju: Petak, 3. 12. 2021.