Božja riječ oslobađa čovjeka: Četvrtak, 2. 12. 2021.