TIJELOVO

2010-06-01-tijelovo-mj-c

 

 

 

 

Slavimo blagdan Tijelova ili Isusovog ustanovljenja euharistije. Isus pri oproštaju do svojih prijatelja, učenika, apostola organizira oproštajnu večeru i zakletvu na prijateljstvo i ljubav. Euharistija je gozba prijateljstva u svim prilikama. A riječ euharistija striktno znači zahvaljivanje. Što za nas danas znači prisustvovanje Euharistiji, Misi? Istina, mnogi su Misu pretvorili u formalnost, iako je ona poziv na ljubav i zajedništvo.

 

U mnogim romanskim jezicima se i naziva Zajedništvo. Nažalost, vrlo ja malo obitelji koje zajednički blaguju, koji dijele kruh i piće, koji dijele radosti i boli zajednički. A euharistija nas poziva na to. Poziva nas na življenje i prožimanje zajedničkog života. Mi živimo danas u velikim konglomeratima, gradovima, ali dosta osamljeni. Istraživači nam kaži da se većina ljudi u gradovima osjeća dosta usamljeno. Pa to nam izvjesni ekscesni slučajevi pokazuju koliko imamo, odnosno nemamo brige jedni za druge (slučaj u Austriji). Blagovati (jesti) zajedno ne znači samo prehranjivati se nego uzajamnost i međusobno prihvaćanje u radosti i žalosti.

 

Lomiti kruh s prijateljima, osobito u blagdansko vrijeme uvijek povećava prijateljstvo. Kruh i prehrana su postali 'produkcija', ljudi su postali 'produkcija'. U ovome kontekstu je vrlo teško razumjeti euharistiju kao blagovanje bratstva i ljubavi. Što nama danas znači kruh, ishrana? Da li su te dvije stvarnosti simbol života? Nekada je bila uzrečica: dao sam mu-joj kruh! Nahraniti čovjeka ljubavlju i zajedništvom je važnije od svih drugih imanja i čašćenja. Danas su 'Švedski stolovi' izraz više zadovoljenja gladi nego li zajedničkog druženja. Svi smo mi gladni kruha ljubavi više od materijalnog kruha. I baš za taj kruh dolazimo.

 

Dolazimo da nas Bog i ljudi obdare ljubavlju. Dolazak na Misu znači vjera u ljubav Božju i ljudsku. Imamo li mi vjeru u božansku hranu, u euharistiju? Isus ju je ustanovio i naredio da ju mi organiziramo kao bratsko blagovanje: Ovo činite na moju uspomenu! U euharistiji mi se mirimo između sebe i tražimo oproštenje od Boga za oprost naših grijeha i nedostataka. Isus nam se cijeli predaje: svojim tijelom i svojom krvi, cijelog sebe, cijeli svoj život da bi nas preobrazio. Isus daje vrlo veliko značenje prijateljskom blagovanju. 'Želio sam velikom željom blagovati ovu pashalnu večeru prije svoje muke.' (Lk 22, 5).

 

On nam se predaje u prijateljskom blagovanju. 'Gdje su dva ili tri u moje ime, ja sam s njima'. Dajući svojim prijateljima kruh i vino, daje im svoje tijelo i svoju krv, daje im samoga sebe. Zato je blagovanje (pričest) bitni dio Mise. U njoj se blaguje uskrslo tijelo i uskrsla krv, uskrsli Krist.

 

A isto tako ima i eshatološko značenje. Euharistija prefigurira vječno zajedništvo kad će Bog biti sve u svima. Kršćani, oni koji vjeruju u Kristovo prijateljstvo trebaju u misi gledati svečanost i pretakanje božanskog života u sve koji u toj božanskoj gozbi učestvuju. I treba imati u svijesti da misa ima vrlo različito i bogato značenje: zajedničarenje, žrtvu za nas, spomen čin, zahvalu… Euharistija nije nikakva magija nego prijateljstvo među ljudima i s Isusom po Duh Božjem.

 

Duh oduzima svako magijsko značenje. Isto Duh je u nama i u euharistiji. Ista je ljubav u nama i u euharistiji. U euharistiji se sklapa i obnavlja novi savez prijateljstva, kako su govorili prvi kršćani. Ona zamjenjuje sve žrtve koje su se prinosile kao pomirnice. Isus i njegov 'produžetak' euharistija ispunjavaju i zadovoljavaju sve žrtve ljudskog roda. Kroz Isusa i njegovu euharistiju ulazi se u otvaranje prema vječnosti.

 

U svakoj misi mi zahvaljujemo Bogu za stvaranje, za život i radosti koje nam on omogućuje. A posebno zahvaljujemo za Isusa i njegovu muku koju je podnio za otkupljenje cijelog čovječanstva. To je potvrdilo Uskrsnuće.  Uskrsnuće je potvrdilo da ljubav pobjeđuje svako zlo, pa i smrt. Po Isusu i s Njime i u Njemu tebi Oče svemogući u jedinstvu s Duhom svetim svaka čas i slava…

 

 

Simbolika kruha i zajedničkog jela…
Simbolika vina i radosti….
Simbolika jela….