joomla social media module

Postulanti hm hm hmmmm .... tra la hmmm..

Biblija spada u jednu od najstarijih knjiga čovječanstva. Ona je za Židove (samo Stari zavjet ili Hebrejska Biblija) i kršćane (Stari i Novi zavjet) Bogom nadahnuta knjiga, istinska riječ Božja, svjedočanstvo o djelovanju Božjemu na čovjeka tijekom povijesti i izvan nje pa stoga sveta i normativna knjiga. Carigradski patrijarh sv. Ivan Zlatousti (+ 407.), najveći govornik istočne Crkve i zaštitnik kršćanskih propovjednika, naziva taj Božji govor ljudima, od ljudi i na ljudski način, koji sadržava Biblija, “pismo Božje čovječanstvu”. S jedne strane, to znači da su riječi koje Biblija sadrži slične ljudskomu govoru jer su pismo, jer su izrečene ljudskim jezicima i zapisane na način kao što se pišu sve druge ljudske riječi. S druge strane, te riječi su pismo Božje, riječi Božje, tj. objavljene, nadahnute, Bogom dane riječi.